Услуги

финансов лизинг, оперативен лизинг, съпътстващи услуги
финансов лизинг, оперативен лизинг, съпътстващи услуги

“Лизингова компания” АД предлага финансов лизинг, оперативен лизинг и съпътстващи услуги, както следва:

  • Финансов лизинг за покупка от физически и юридически лица на леки автомобили.
  • Финансов лизинг за покупка от юридически лица на товарни и специални автомобили, селскостопанска техника, строителна техника и оборудване, производствено оборудване и др.
  • Оперативен лизинг за физически и юридически лица.
  • Всички други необходими и съпътстващи лизинга услуги (застраховане при преференциални условия, регистрация и др.), които позволяват клиентът да получи съответното МПС, техника или оборудване, готово за незабавна употреба.