Документи за кандидатстване

За юридически лица:

 1. Заявка за финансиране.   (изтегли ==>>)
 2. Копие от баланса и отчета на приходите и разходите за последните две години (когато същите не са публикувани в Търговския регистър). Юридическите лица, които не съставят баланс, представят копие от Данъчните декларации за последните две години.
 3. Копие от последния междинен баланс и отчет.
 4. Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори.  (изтегли ==>>)
 5. Копие от документ за самоличност (лице и гръб на личната карта) на управителя на фирмата.
 6. Спецификации на актива и Оферта от доставчика.

За физически лица:

 1. Заявка за финансиране.   (изтегли ==>>)
 2. Копие от документ за самоличност (лице и гръб на личната карта).
 3. Копие от шофьорска книжка.
 4. Документ за доходи (например: сл.бележка от работодателя; договор за управление; копие от данъчни декларации за последните две години и др.).
 5. Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори. (изтегли==>>)
 6. Декларация за липса на двойно гражданство. (изтегли ==>>)
 7. Спецификации на актива и Оферта от доставчика.