Станете наш партньор

Като независима, небанкова, универсална лизингова компания, ние непрекъснато развиваме продуктите и услугите си. Стремежът ни е те най-пълно да отговарят на специфичните особености и потребности на нашите партньори и потенциални клиенти.

Готови сме да обсъдим с всеки потенциален партньор и/или клиент нови, специфични лизингови схеми за активи, отговарящи на следните условия:

  • Да са нови
  • Да са ликвидни
  • Да не са уникално оборудване
  • Да имат сериен номер, позволяващ лесна идентификация
  • Да имат относително дълъг срок на ползване
  • Да позволяват лесно демонтиране и транспортиране, без това да влошава експлоатационните им качества
  • Да имат съответстващ на пазара гаранционен срок и осигурен извънгаранционен сервиз

В случай, че проявявате интерес, не се колебайте да се свържете с нас.