Оперативен лизинг

оперативен лизинг
оперативен лизинг

„Лизингова компания“ АД предлага за юридически лица оперативен лизинг на нови леки и лекотоварни автомобили за срок до 5 години при взаимно изгодни условия.

При тази форма на лизинг, „Лизингова компания“ АД Ви предоставя за ползване собствени автомобили срещу договорена месечна вноска.

Основните предимства на оперативния лизинг са:

  • Месечните вноски се признават за оперативен разход на фирмата Ви в пълният им размер.
  • Ползвате данъчен кредит както за месечните вноски, така и за всички съпътстващи разходи.
  • Управлявате нов автомобил, като го подменяте в желания от Вас срок.
  • Освобождават се финансови средства, които фирмата може да ползва за ускоряване на развитието си.