История

Лизингова компания. История
Лизингова компания. История

“Лизингова компания” АД е небанкова универсална лизингова компания, създадена през 1996 г., със седалище и адрес на управление в град София. 100% от акционерите са български физически и юридически лица.

В своята над 20-годишна история, дружеството доказа че в центъра на бизнеса му винаги е стоял Клиентът с неговите специфични желания, потребности и възможности. Помагаме на своите клиенти да реализират проектите си и да развиват своя бизнес чрез :

  • персонален подход,
  • висок професионализъм,
  • взаимно доверие,
  • предлагане на висококачествени услуги.

“Лизингова компания” АД има гъвкава политика и опростена организационна структура, което предопределя възможността за:

  • предлагане на голямо разнообразие от лизингови схеми и продукти,
  • бързо вземане на решения
  • прости процедури за сключване на договор
  • предлагане на максимално конкурентни на пазара условия.