Машини и оборудване

оборудване на лизинг

„Лизингова компания“ АД предлага за юридически лица нови и употребявани  машини и индустриално оборудване на лизинг, от всички производители при следните базови условия:

  Финансов лизинг
нови употребявани
 Срок до 60 мес. до 48 мес.
 Минимална финансирана  стойност 10 000 EUR
 Първоначална вноска мин. 20 % мин. 30 %
 Валута EUR/BGN
 Заплащане на ДДС Изцяло Изцяло
 Погасяване на равни месечни вноски
 Застраховка в полза на лизингодателя

Лизинг на употребявани машини и оборудване се предлага при следните допълнителни условия:

  • да бъдат закупени от одобрен от „Лизингова компания“ АД доставчик, който гарантира доброто техническо състояние на техниката.
  • Към датата на изтичане на лизинговия договор, техниката да е на възраст до 9 години.

Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на лизингодателя. Чрез своите партньори,  „Лизингова компания“ АД предлага застраховки при преференциални условия.

Документи за кандидатстване           Online заявка за лизинг