Леки и лекотоварни автомобили

автомобили на лизинг
автомобили на лизинг


„Лизингова компания“ АД предлага нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили на лизинг от всички марки и модели. Предлага се финансов лизинг с отворен край (с опция) и със затворен край (без опция) на   при следните базови условия:

            Финансов лизинг       Оперативен лизинг(2)
       нови употребявани      нови
 Срок до 60 мес. до 48 мес. до 60 мес.
 Минимална  финансирана  стойност 8 000 EUR
 Първоначална  вноска мин. 10 % мин. 25 %
 Заплащане на  ДДС Изцяло/Разсрочено Изцяло
 Погасяване на равни месечни вноски
 Застраховка срещу всички присъщи рискове

Лизинг на употребявани автомобили се предоставя при следните условия :

  • да бъдат закупени от одобрен от „Лизингова компания“ АД доставчик, който гарантира доброто техническо състояние на автомобила;
  • към датата на изтичане на лизинговия договор, автомобилът да е на възраст до 5 години.

Оперативен лизинг се предлага за физически и юридически лица.

Изисква се застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на лизингодателя. Чрез своите партньори,  „Лизингова компания“ АД предлага застраховки при преференциални условия.

Документи за кандидатстване            Online заявка за лизинг