Предимства

предимства
равнопоставеност, уважение, доверие, прозрачност и честност

“Лизингова компания” АД изгражда взаимоотношенията с клиентите и партньорите си на принципите на равнопоставеност, уважение, доверие, прозрачност и честност.

Основните ни предимства са:

  • Голямо разнообразие от лизингови схеми и продукти, позволяващо решения, съобразени с нуждите на клиента.
  • Максимално конкурентни на пазара условия.
  • Професионално и любезно обслужване.
  • Одобрение в рамките на  един работен ден.
  • Опростени процедури за сключване на договор.