Селскостопанска техника и инвентар

селскостопанска техника на лизинг

„Лизингова компания“ АД предлага за юридически лица и земеделски производители нова и употребявана  селскостопанска техника на лизинг, включително прикачен инвентар и оборудване за селскостопански дейност от всички марки и модели при следните базови условия:

Финансов лизинг
нови употребявани
 Срок до 60 мес. до 48 мес.
 Минимална финансирана  стойност 15 000 EUR
 Първоначална вноска мин. 15 % мин. 20 %
 Заплащане на ДДС Изцяло
 Погасяване по договорена индивидуална схема
 Застраховка срещу всички присъщи рискове

Лизинг на употребявана селскостопанска техника и оборудване се предлага при следните допълнителни условия:

  • да бъдат закупени от одобрен от „Лизингова компания“ АД доставчик, който гарантира доброто техническо състояние на техниката.
  • към датата на изтичане на лизинговия договор, техниката да е на възраст до 9 години.

Изисква се застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на лизингодателя. Чрез своите партньори,  „Лизингова компания“ АД предлага застраховки при преференциални условия.

Документи за кандидатстване           Online заявка за лизинг